UTE avdelingen - Outdoors Norway

lørdag, oktober 29, 2011

Rettferdighet og høye krav

Det kan kjennes viktig å være sterk - både for barn og voksne, men hva er nå egentilg det.  Samfunnet framstår idag med "krav" om effektivitet, kunnskap og fortjeneste.  Eva M Jacobsen setter lyset på økningen av unge uføretrygdede i landet vårt.  Har vi med våre krav om "styrke" presset mennesker med andre sterke sider ut fra yrkeslivet?   (se hennes blogg)

Jeg har selv jobbet mange år med barn, og vært opptatt av å differensiere synet på Rettferd og Styrke.

Hentet fra boka ""Jeg er litt stiv og svak i venstre siden! Jeg har cerebral parese."  Utgitt i privat regi i 2001 av bloggskriver.

De siste ti år har jeg vært gjennom mitt livs største endring.  Fra fullt yrkesaktiv med utallige frivillige verv, til Uføretrygdet grunnet psykiske vansker.
Nå ser jeg at jeg kan hende er vel så sterk og vis idag, som da jeg "fungerte" sett med samfunnets øyne.  Unner unge mennesker å bli møtt der de er, med støtte på de styrkene de kan få dyrket fram.  Sier med Eva M Jacobsen: "Hva om vi jobber med å utvikle en radikalt ny tilnærming til utdanning - en tilnærming som hjelper barn og unge til å finne og utvikle sine individuelle interesser og talenter mens de er engasjert i meningsfulle arbeidsoppgaver"

Å VÆRE STERK

er ikke å løpe raskest
å hoppe lengst eller å løfte tyngst

Å være sterk er ikke 
alltid å vinne
alltid å ha rett eller
alltid å vite best

Å være sterk er å
se lyset når det er som mørkest
slåss for noe man tror på
selv om man ikke har
flere krefter igjen
se sannheten i øynene
selv om den er hard.....
opphavet til diktet er ukjent

Det er fagfolk som jobber mot dette idag - det er barn og unge som blir møtt slikt, men det ser ikke ut som det er en hovedtrend i vårt samfunns ønske om effektivitet.  Håper unge med egen erfaring kan henge seg på og være med i prat / filosofering om emnet.  Både her, på bloggen til Eva M Jacobsen og på andre arenaer de måtte finne.

Ingen kommentarer: